Læsekreds i Kbh. (for medlemmer)

Vi mødes om vores interesse for litteratur, og alle Spor-medlemmer er velkomne. Alle, der deltager, kender til at have været udsat for overgreb, men vores fokus er på litteraturens glæder og helende kræfter.

Her kan du læse om, hvordan gruppen fungerer.


Deltagelse kræver tilmelding, men ingen forberedelse: Bare mød op, og så vil der være højtlæsning og samtale om et udvalgt tekststykke: et digt, en novelle, et uddrag af en roman etc.


Vi er i Spors lokaler
Grundtvigsvej 27A
1864 Frederiksberg


Der vil blive serveret kaffe, the, lidt kage eller brød samt frugt.


Anne-Lise, som er ivrig læser, pensioneret pædagog, erfaringsbaseret rådgiver i CSM og aktivt medlem i Spor, er mødeleder.


Tilmelding til annelise@landsforeningen-spor.dk senest to dage før den annoncerede dato.


Læsekredsen aflyses ved færre end 3 tilmeldinger. Aflysning meldes ud via mail dagen før.

Se datoer og tidspunkter her på siden under Nyheder eller på Hovedstadens Spors Facebookside

 

 Læsekreds