Synlighedsdagen

Synlighedsdagen

Synlighedsdagen er en temadag for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen. Det er et gratis, åbent arrangement. Alle interesserede over 18 år kan deltage.

Seksuelt misbrug og måske især følgerne heraf er et stort tabu i samfundet men på denne dag er det muligt at mødes og indgå i et fællesskab med ligestillede. 

Emnerne på Synlighedsdagen spænder vidt men fælles er, at de handler om, hvordan man som voksen lever med senfølgerne af seksuelle overgreb i barndommen. Oplægsholderne er mennesker, der fortæller noget af deres personlige historie samt professionelle, der belyser emnet ud fra deres faglige viden. 

Hvert år inviteres også mennesker, der har faglig interesse i emnet samt studerende indenfor relevante uddannelser. Pressen er også meget velkomne, dog må der af hensyn til deltagernes anonymitet og sikkerhed ikke fotograferes under selve arrangementet. Der vil altid være repræsentanter fra Spor til stede, der gerne står til rådighed for både interviews og fotografering.

Temadagen afholdes hvert år i september i flere byer i Danmark. Spors lokalafdelinger er arrangører eller medarrangører sammen med lokale frivilligcentre og andre aktører. 

www.synlighedsdagen.dk kan ses, hvilke byer temadagen afholdes i, og her lægges også programmerne ud så snart vi har fået dem fra arrangørerne.