Faglitteratur

Senfølger af seksuelle overgreb - En introduktion til socialarbejdere og sundhedspersonale – og en hjælp til ofrene

Bogen giver et indblik i, hvilke følger incest og pædofili kan have for den krænkedes sociale og psykiske trivsel i voksenlivet. Og den giver råd om, hvordan følgerne kan afhjælpes gennem psykoterapi. 

Kirsten Trans problematiserer den organisatoriske opdeling mellem social- og sundhedssektoren, idet mennesker med senfølger kan have svært ved at få den rette hjælp, hvis de betragtes fra enten et socialt perspektiv eller ud fra en psykologisk forståelse. Der er behov for, at man i langt højere grad forstår og hjælper mennesket i en kombineret social og psykologisk indsats. 

Forfatter: Kirsten Trans
Forlag: Frydenlund, 2018

Læs anmeldelse skrevet af Jeanne fra Midtjysk Spor

Ude af mig selv - Dissociation hos voksne med tidlige traumer
Denne nye bog handler om dissociation, som er et helt almindeligt – men ikke desto mindre ret over­set – symptom ved traumer. Man møder det overalt, og det er derfor meget vigtigt både at genkende og forstå. Med udgangspunkt i den nyeste forskning og littera­tur på området samt en lang række personlige fortællinger beskriver forfatteren, hvordan mennesker med psykiske problemer oplever det at dissociere. Hele vejen kobles teorien med væsentlige og hudløst ærlige patientfortællinger.

Forfatter: Karin Dyhr
Forlag: Frydenlund, 2018

Når kroppen sier nei - Prisen vi betaler for skjult stress (norsk)
Norsk: Denne boken handler om sammenhengene mellom skjult stress, følelser og sykdom. Den spør: Kan ensomhet gjøre oss syke? Er det en forbindelse mellom vår evne til å vise følelser og utvikling av sykdom?

Vi vet i dag at følgene av barndomstraumer og voksne menneskers levde liv sjelden tas hensyn til i behandlingsapparatet. Moderne medisinsk forskning bekrefter imidlertid det man lenge har visst – at det er en sammenheng mellom følelser og fysisk helse.

Forfatter: Gabor Maté
Forlag: Flux Forlag, 2017

Den neuroaffektive billedbog 2 - Socialisering og personlighed
Den neuroaffektive billedbog 2 giver i tekst og tegninger et overblik over den udvikling af identitet, samarbejdsfærdigheder og gruppetilhør, der finder sted i barndommen og ungdommen. Langt størstedelen af de input, hjernen får, er ubevidste og ordløse, og med illustrationerne håber forfatterne at vække læserens usproglige genkendelse af begreber som fx socialisering og personlighed.

Den neuroaffektive billedbog 2 er en selvstændig fortsættelse af Den neuroaffektive billedbog, der især handlede om de første leveår og om de samspil med omsorgspersonerne, der skal til, for at hjernen og personligheden kan modnes og fungere godt i voksenlivet. Begge bøger henvender sig til blandt andre behandlere, psykologer, psykoterapeuter og pædagoger. 

Forfatter: Marianne Bentzen, Susan Hart
Forlag: Hans Reitzels forlag, 2017 

Den indre uro - stress og traume belyst gennem tilknytningsteori, neurovidenskab og mindfulness-psykologi
Med afsæt i evolutionspsykologi, neurovidenskab og tilknytningsteori viser Inge Schütsack Holm i "Den indre uro", hvordan traumatisering i de tidlige tilknytningsrelationer påvirker hjerne og nervesystem i form af alvorlig dysregulering. Omdrejningspunktet for "Den indre uro" er, at heling af tilknytningstraumer er muligt på grund af hjernens og nervesystemets iboende selvhelingskapacitet. Her peger Inge Schützsack Holm især på psykoterapi og mindfulness som støtte i helingsprocessen.

Forfatter: Inge Schütsack Holm
Forlag: Historia, 2017

Traume og hukommelse - Hjerne og krop i søgen efter den levende fortid
Peter Levine introducerede sin banebrydende tilgang til traumeterapi, Somatic Experiencing, i 'Væk tigeren' og 'Den tavse stemme'. Med 'Traume og hukommelse' tager han nu næste skridt i sit arbejde som forsker, historiefortæller og behandler ved at tackle et af de vanskeligste og mest komplekse spørgsmål i traumeterapi: Kan vi stole på vores erindringer?

Forfatter: Peter A. Levine
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2017

Hvordan krenkede barn blir syke voksne (norsk)
Boken handler kort fortalt om helsefølger av vond og vanskelig erfaring i tidlige år. Sagt på en annen måte handler den om samspillet mellom tre fenomener: kropp, erfaring og mening. Forfatterne spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som er blitt syke av krenkelser.

Forfatter: Anna Luise Kirkengen og Ane Brandtzæg Næss 
Forlag: Universitetsforlaget, 2015

Sociopaten ved morgenbordet - sådan genkender og håndterer du dyssociale og manipulerende mennesker
Sociopaten ved morgenbordet forklarer, hvad sociopati er, og hvordan sociopater sniger sig ind i andre menneskers liv. Forfatterne aftabuiserer emnet ved hjælp af virkelige eksempler og viser, hvordan man kan bruge empati til at håndtere andres sociopatiske adfærd og genvinde kontrollen over sit liv. Bogen dækker alle aspekter af sociopatisk adfærd og kommer med gode råd til, hvordan man tackler enhver situation: Både hvordan man undgår sociopater, og hvordan man slipper af med dem, håndterer konsekvenserne af mødet og genvinder kontrollen over sit liv.

Forfatter: Tim McGregor & Jane McGregor
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag, 2015
 

Hvad børn ikke ved... har de ondt af
Børn er altid involverede i det, der foregår omkring dem. Også i det, der ikke bliver omtalt. Hvad børn ikke ved … har de ondt af er en bog for den, som søger en praktisk og inspirerende tilgang til at skabe gode samtaler med børn og familier om de svære emner, som f.eks. når forældre er ramt af psykiske lidelser. Fortielser er ikke gode gaver til børn, der søger at forstå sig selv og finde sammenhæng i tilværelsen. 

Forfatter: Karen Glistrup
Udgiver: Hans Reitzels Forlag, 2014 

Pigen der hoppede ud af sin krop - en bog om dissociation
Ved hjælp af forskellige teorier, der bygger på omfattende videnskabelig forskning, og talrige casebeskrivelser, omtales dissociation og forskellige typer af traumer, herunder udviklingstraumer.

Det belyses, hvordan de kan disponere for tilstande som f.eks. PTSD og andre multisystemlidelser som f.eks. fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom – lidelser, som både omfatter psyken og den fysiske krop. Desuden beskrives terapiformen Somatic Experiencing, der har vist sig effektiv i behandlingen af traumer.

Forfatter: Bodil Claesson
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2014

Den neuroaffektive billedbog 
En fagbog i tekst og billeder. Bogen giver en enkel og visuel introduktion til den grundlæggende udvikling i hjerne og personlighed, der danner grundlag for menneskets fortsatte udvikling livet igennem. Desuden præsenteres de neuroaffektive kompasser, der kan bruges som et udviklingsmæssigt evalueringsredskab til personligheden og til at finde ”læringszonen” hos voksne eller større børn.

Forfatter: Marianne Bentzen
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2014

Skam - medfødt og tillært
Skam opstår, når man ikke bliver set, som den, man er, og når man bliver behandlet forkert og spejlet forkert tilbage. At føle sig set og føle sig mødt i sin selvforståelse er en kærlighedsbekræftelse. Forkrøbles vores selvforståelse, er det ifølge bogens forfatter et sjælemord, der alt for let kan føre til vold og overgreb og i værste fald til mord eller selvmord.

Forfatter: Lars J. Sørensen
Forlag: Gyldendal Akademisk, 2013

Voksne med senfølger af seksuelle overgreb - sociale indsatser, der virker
Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats. Dette notat giver en kort oversigt over den aktuelle viden om mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb og om sociale indsatser over for denne gruppe. Formålet med notatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området.

Forfatter: Sara Andersen, Socialstyrelsen, 2013

FamilieFred med dine forældre
Sætter problematiske forhold til forældre under lup. Denne bog er til dig, der har brudt med dine forældre eller føler dig fastlåst i en uløselig konflikt og skuffede forventninger. Her får du hjælp til at skabe fred - først og fremmest med dig selv men forhåbentlig også med dine forældre.

Forfattere: Camilla Carlsen Cechsgaard og Katrine Krebs
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag, 2012

Den tavse stemme
Hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære. Den tavse stemme er kulminationen på Peter Levines livsværk. Det er sammenfatningen af hans livslange undersøgelse af traumer og banebrydende terapeutiske arbejde med at sætte klienter fri fra traumets kvælertag.

Foratter: Peter A. Levine
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2012

De uopdagede
Incest er som et isbjerg.

Incest afgiver kulde og skaber utryghed. Mindst 80% af problemerne er skjult. Incest har mange forlis på samvittigheden. Incest mod drenge og incest begået af kvinder er de største tabuer.
Bogen er baseret på samtaler med 7 anonyme mænd og 7 offentlig ansatte i kontakt med incestproblematikken.

Forfatter: Niels Einer-Jensen
Udgiver: E-books, 2012. Kan downloades gratis.

Sagt og usagt
Beth Grothe Nielsen forsøger kulturhistorisk og så neutralt som muligt at beskrive det felt, der i daglig tale kendes under betegnelserne incest og pædofili.

Forfatter: Beth Grothe Nielsen
Forlag: Gyldendal, 2011

Dissociationsfænomener
Forskningen i traumer og PTSD har medført en større forståelse for de skadevirkninger, traumatiske begivenheder kan få på alle niveauer i nervesystemet. Forskning i betydningen af voldelige overgreb mod børn har samtidig medført en større forståelse for, hvor tæt tilknytningstraumer kan være relateret til alvorlige tilknytningsforstyrrelser, og ligeledes en forståelse for de alvorlige konsekvenser, disse har for personlighedsudviklingen.  

Forfatter: Susan Hart
Forlag: Gyldendal Akademisk, 2011

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen
Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010
Denne håndbog indeholder en oversigt over steder i Danmark, hvor voksne, der inden deres fyldte 18 år har været udsat for seksuelle overgreb, kan søge hjælp. Håndbogen dækker hjælpemuligheder i både offentlige og frivillige organisationer, samt mulighederne hos privatpraktiserende læger og psykologer.

Kan downloades gratis på servicestyrelsen.dk

Bag om borderline
Efter en årrække med mere end 70 indlæggelser med diagnosen borderline er forfatteren kommet ud på den anden side og holder nu foredrag og har gennem en hjemmeside kontakt med talrige andre borderlinere, så hun ud fra en stor indsigt kan skrive såvel for fagfolk som brugere.

Forfatter: Karin Dyhr
Udgiver: Nyt Nordisk Forlag, 2010
Kan bestilles via Karin Dyhrs hjemmeside

Livslange tilløb
Psykologers arbejde med seksu­elt misbrugte. Det fortælles der om i bogen 'Livslange tilløb', hvor en række psykologer giver læseren et ene­stående indblik i deres terapeutiske arbejde med voksne mænd og kvinder, der som børn blev ud­sat for overgreb.

Redaktion: Søren Egert
Udgiver: Servicestyrelsen, 2009
Kan downloades og bestilles gratis på servicestyrelsen.dk

At blive mor
Misbrugte kvinders problemer og behov for hjælp. Kvinder, der blev seksuelt misbrugte som børn, kan få særlige problemer, når de bliver mødre. Rapporten, der hviler på en kvalitativ undersø­gelse, beskriver både problemer og behov for hjælp i forbindelse med graviditet, fødsel, tiden umiddelbart efter fødslen og forældreskabet.

Udgiver: Servicestyrelsen, 2008
Kan downloades gratis på servicestyrelsen.dk

Seksuelle overgreb mod børn og unge
En anto­logi om forebyggelse og behandling

Udgiver: AKF, 2006
Kan downloades gratis på www.sfi.dk

Ligesom at komme hjem...
Dybdegående, kvalitativ undersøgelse, der be­lyser, hvordan selvhjælpsgrupper fungerer som metode i arbejdet med senfølger af seksuelle overgreb.

Udgiver: Servicestyrelsen, 2006
Kan downloades gratis på servicestyrelsen.dk

At bestige bjerge
Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd. Bogen fortæller om cases og behandling, meto­der og resultater.

Forfattere: Jette Lyager og Lone Lyager
Udgiver: VFC Socialt Udsatte, 2005
Kan downloades gratis på servicestyrelsen.dk

Bekræftelser til det indre barn
En bog med små meditationstekster til mennesker, der er vokset op i dysfunktionelle familier, f.eks. i et hjem, hvor den ene eller begge forældre var alkoholikere. I et sådan hjem får man en række negative påvirkninger, der får livet til at virke truende og kaotisk. Formålet med de daglige meditationstekster er, at det voksne menneske kan genopdrage sit indre barn og derved lære at opleve og håndtere livet på en anden og langt mere positiv måde. Der er en tekst til hver dag i året.

Forfatter: Rokelle Lerner
Forlag: Borgen, 2003

At hele sårene
En psykologisk førstehjælpsbog for mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug som børn og som nu står over for at skulle bearbejde det skete.

Forfatter: Ellen Bass og Laura Davis
Udgiver: Forum, 2003

Væk tigeren
Om traumatisering og traumehealing. Om sammenhængen mellem krop, følelser og erindring.

Forfatter: Peter A. Levine
Udgiver: Borgen, 1998

I misbrugte børn
Bogen giver forskellige værktøjer til at forstå de personlighedsforskydninger, der foregår inde i et misbrugt barn.

Forfatter: Birgit Fritzbøger Stephensen
Udgiver: Hasmark, 1998

I voldens kølvand
Lidenskabeligt og gennemdokumenteret bidrag til litteraturen om traumer og deres betydning for udvikling af psykopatologi.

Forfatter: Judith Lewis Herman
Udgiver: Hans Reitzels Forlag, 1995

Kraftfuld fred
Håb for overlevere efter seksuelt misbrug – set fra et kristent perspektiv.

Forfatter: Teo J. van der Weele, M.A.
Udgiver: Forlaget KRIS. Kan bestilles via hjemmesiden

Drenge og seksuelle overgreb
Forståelse, ana­lyse og behandling. Om drenge som henholdsvis ofre og krænkere i forbindelse med seksuelle overgreb, med ho­vedvægt på psykoterapeutisk behandling af især krænkerne.

Forfatter: Eva Hildebrand
Udgiver: Hans Reitzel, 1994

Familier med sexuelt misbrug af børn
Forstå­else og handlingsmuligheder. Om incest, hvordan incest kan defineres og om familiebehandling og individuel behandling i grupper af børn, der har været udsat for seksu­elle overgreb. Desuden et afsnit om incest i straf­feretlig forstand.

Forfatter: Eva Hildebrand og Else Christensen
Udgiver: Hans Reitzel, 1992

Incest - en bog om blodskam
Den første antologi på dansk med bidrag fra læger, psykologer, socialrådigere og jurister. Indeholder bl.a. kapitler om de retlige fohrold, nogle autentiske beretninger; betragtninger over krænkeren; den sociale arv; behandlingsmetoder m.m.

Forfatter: Backe m.fl.
Udgiver: Hans Reitzel, 1983