For pressen/medierne

Spor samarbejder meget gerne med medierne. Vi kan formidle kontakt til mennesker, der selv har været ude for overgreb, samt til fagfolk indenfor området. Vi deltager gerne i radio- og TV-programmer, giver interviews, kommer med udtalelser m.v. det være sig både som privatpersoner eller som landsforening.

I forbindelse med offentlig fremtræden har vi gjort os nogle overvejelser, som har ført til vores etiske retningslinier. De kan læses her.

Hvert år i september afholdes der Synlighedsdage rundt om i landet, hvor Spor er arrangørerer eller medarrangører. Pressen er meget velkomne, dog må der af hensyn til deltagernes anonymitet og sikkerhed ikke fotograferes under selve arrangementet. Der vil imidlertid altid være repræsentanter fra Spor til stede, der gerne står til rådighed for både interviews og fotografering.

 

Tlf. kun for pressen:

Formand Helle Borrowman  2835 7178