Badge – fritaget for mundbind

 

Opdateret 10. januar 2021

Sundhedsstyrelsen har d. 7. januar 2021 lanceret deres eget badge med fritagelse for brug af mundbind (gælder også visir). Læs mere herom på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Badget kan rekvireres gennem en række patientforeninger og kommunale/regionale institutioner, og det kan bestilles hos trykkeriet Rosendahls (http://www.rosendahlsboghandel.dk/productinput.aspx). Det er gratis, men koster 37,50 kr. i forsendelse for to stk.

Badge der er købt andre steder, er stadigt lige gyldige.

.


Vi stopper midlertidig for annoncering og salg af badge vedrørende fritagelse for brug af mundbind, idet Sundhedsstyrelsen har påklaget brug af piktogrammet af mundbind, som de har ophavsretten til. De skriver i samme ombæring, at Spor er mere end velkomne til at udvikle vores eget piktogram og distribuere et badge med ny grafik.

Du kan i stedet bestille et rigtig fint badge via Lev.


Det er hidtil ikke blevet kommunikeret tydeligt ud fra myndighedernes side, at der er personer, der er fritaget for at bære mundbind og visir i offentlig transport, afgangshaller, ventesale og på perroner samt senest også på caféer og i restauranter.

Det går ud over de af Spors medlemmer og andre mennesker, der af forskellige årsager ikke kan bære mundbind eller visir, og det vil Spor gerne gøre noget ved.

Når man ikke bærer mundbind, kan man få en negativ reaktion fra andre mennesker. Personale, der skal håndhæve påbuddet om at bære mundbind, ved ikke altid, at der er undtagelser i lovgivningen, så de handler uhensigtsmæssigt. På banegårde er der ofte mange vagter, som har fået til opgave at sikre, at alle bærer mundbind. Det kan virke meget overvældende – især hvis man bliver skældt ud.

Det er svært for alle, men har man PTSD, er det endnu værre at møde aggression, mistro og autoriteters irettesættelser. Barndommens følelser af f.eks. afmagt og usynliggørelse under overgreb kan blive trigget, og man kan i værste fald blive retraumatiseret. Sker det, havner man kort fortalt i fortidens Helvede igen.

Vi mener, at det bedste, vi kan gøre, er at hjælpe til synliggørelse af problemet. Derfor har vi fået produceret dette badge, som alle kan bestille uanset årsagen til, at de er fritaget for at bære mundbind og visir, når de færdes i offentlige rum.

Vi håber vores badge kan hjælpe med at undgå ubehagelige situationer og bygge bro mellem mennesker.


.
Læs her, hvem der er fritaget for at bære mundbind og visir.