Adgang til behandling

En oplistning af de behandlings- og rådgivningsmuligheder der aktuelt findes for voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten.