Liste over målrettede tilbud

Støtte, rådgivning og behandlingstilbud til senfølgeramte på landsplan. Her kan du finde oplysninger om hvad det enkelte tilbud indeholder, om det kræver betaling eller henvisning, mulighed for anonymitet, og hvor det geografisk...

Adgang til behandling

En optegnelse af de behandlings- og rådgivningsmuligheder der aktuelt findes for voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten.