Det indre barn

Okt. 2017: Det er det indre barn, der bærer barndommens intakte følelser, og derfor reagerer på måder, vi som voksne ikke altid forstår.

Den røde tråd

April 2017: Når følelser og reaktioner i nutiden er uden forbindelse til de hændelser i fortiden, der skabte dem, kan de virke meningsløse og uforklarlige.

Frihed til at være mig

Feb. 2017: Den frihed jeg oplever, at jeg har i dag er på trods af. Frihed til at være mig. Den har jeg. Frihed til at ændre på tilstande jeg ikke ønsker...

Så kom dog videre!

Jan. 2017: Hvorfor er det, man som traumatiseret ikke 'bare lige' kan give slip, lade fortiden hvile og komme videre? Det er der mange gode grunde til.

Risikoen for retraumatisering

Sept. 2016: Retraumatisering vil sige, at fortidens traumatiserede følelser bliver aktiveret i en nutidig situation. Noget som mange mennesker oplever i kontakten med systemet.

Kroppens forløsning

Maj 2016: Man kan som senfølgeramt komme rigtigt langt med en dygtig psykolog, men jeg har jeg rykket mest, når kroppen har fået lov at være medspiller. 

Fællesskab gør stærk

Marts 2016: Uanset hvad man har været udsat for her i livet, er det så vigtigt at være sammen med mennesker, der har været igennem noget tilsvarende.

Formidlingens betydning

Feb. 2016: I det talte ord får noget af mit indre liv en form; det bliver derfor hængende et splitsekund med sin klang til en mulig oplevelse og umiddelbar refleksion.

Fremtidsværksted

Marts 2015: På Spors Fremtidsværksted for foreningens aktive medlemmer blev der sat ord på, hvilke tiltag, der er brug for på senfølgeområdet

Er julen børnenes fest?

Jan. 2015: Det er dybt beskæmmende, at vi har et samfund, hvor det er er børnene, der må påtage sig ansvar for at få hjælp til sig selv og forældrene.

Den søde juletid?

Dec. 2014: For nogle mennesker er julen indbegrebet af hygge, mens den for andre tværtimod kan være ét af de allersværeste tidspunkter på hele året.

Spors tre formål

Sept. 2014: Det er en lang proces at bryde et tabu, der er så smertefuldt som seksuelle overgreb på børn og voksnes senfølger heraf. Emnet må afdramatiseres og ses i en større...

Efter Landsmødet

Juni-juli 2014: 22 personer fra hele landet havde valgt at bruge en lørdag på at idéudvikle og udarbejde en handlingsplan for, hvor Spor skal lægge sit fokus i 2014/15 - for til...

International konference

April 2014: "Forleden deltog jeg i den inter-nationale konference for traume og dissociation i København, ar-rangeret af European Society for Trauma and Dissociation..."

Så går vi i luften!

Marts 2014: Spor har i flere år haft et stort ønske om at få etableret et samtaleforum eller debatforum på nettet. Alle mennesker har brug for at opleve et fællesskab med ligestillede...

Oprettelse af lokalafdelinger

Marts 2014: Spor har i 2014 fået en bevilling til at styrke netværksdannelse i foreningen. Helt konkret betyder det, at Spor har en målsætning om at etablere 5 regionalafdelinger og landsdækkende netværksgrupper...

Status 2013

Jan. 2014: Denne måneds nyhedsbrev er primært et tilbageblik, på året der er gået. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at bestyrelsens ambitioner for Spor rækker langt ud over de aktiviteter, vi...

Nye tiltag i Aalborg

Nov. 2013: I forbindelse med afholdelse af Synlighedsdagen i Aalborg, blev der fra flere sider udtrykt interesse for opstart af flere tilbud i Aalborg-området for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb.