Bliv medlem af foreningen

Medlemskab er for dig, som har været udsat for seksuelle overgreb før du blev myndig. Støttemedlemskab er for pårørende, fagpersoner, studerende og andre, som støtter foreningens formål. Kollektivt medlemskab er for grupper...

Spors lukkede FB-gruppe

For bedst muligt at sikre en konstruktiv debatkultur er her nogle rammer, der forhåbentligt kan være med til at gøre gruppen god, tryg og velfungerende.

Cafémøder i Kbh.

Fra oktober til maj afholder Hovedstadens Spor åbne cafémøder for voksne med senfølger af seksuelle overgreb samt andre interesserede.

Fællesskab gør stærk

Marts 2016: Uanset hvad man har været udsat for her i livet, er det givende at være sammen med mennesker, der har været igennem noget tilsvarende.