For pressen/medierne

Spor samarbejder meget gerne med medierne bl.a. ved at formidle baggrundsviden. Men vi har også en appel til alle mediemedarbejdere.

For fagpersoner

Arbejder du 'med mennesker' vil du givetvis, uanset hvilken faggruppe du tilhører, komme i kontakt med voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen.

For pårørende

De pårørende til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb kan være 'de skjulte ofre'. Hvordan håndterer man det, og hvordan passer man på sig selv?

For mænd

Er du seksuelt misbrugt mand håber vi, at du vil finde viden og inspiration  her på siitet, så du kan søge den hjælp, du evt. har brug for. 

Stemmehøring

Juni-juli 2017: For mange starter stemmerne som en del af en traumatisk oplevelse, og derfor er det vigtigt at forstå, hvad stemmerne vil fortælle.