Spors FB-gruppe for senfølgeramte

I tilknytning til vores Facebookside har vi oprettet en privat gruppe for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen/ungdommen, eller som har en mistanke om, at det er sket. D.v.s. gruppen er KUN for mennesker, der selv har været udsatte.

.
.

At gruppen er privat vil sige, at andre på Facebook kan finde gruppen og søge medlemskab, men det er kun gruppens medlemmer, der kan se, hvem der er medlemmer, og hvad der bliver skrevet derinde. Er der behov for fuldstændig anonymitet, er det muligt at oprette en ‘alternativ’ FB-profil.

Når du anmoder om medlemskab, vil du blive bedt om at besvare to spørgsmål. Begge spørgsmål skal besvares, før medlemskabet kan godkendes. Er de ikke besvaret efter tre dage, slettes anmodningen. Har du besvaret, men er ikke blevet godkendt, så prøv at anmode igen. Måske har vi ikke modtaget dine svar.

 

.

Kommunikationen i gruppen

Kommunikation kan være en svær ting. Især når man er vokset op i et miljø med nogle meget uhensigtsmæssige kommunikationsmønstre. Det bliver ikke nødvendigvis lettere af, at vi kommunikerer på skrift, så vi ikke kan se hinanden og læse hinandens signaler. Så for bedst muligt at sikre en konstruktiv og ordentlig debatkultur, er her nogle rammer, der forhåbentligt kan være med til at gøre gruppen god, tryg og velfungerende.

Her på Spors hjemmeside ligger flere artikler om bl.a. kommunikation gennem Offer-Krænker-Frelser trekanten, om differentiering og om hvorfor det kan være svært at holde sig på sin egen banehalvdel. Det er på baggrund af denne tænkning, at vi har udarbejdet disse rammer.
.

Gruppens formål

 • At have kontakt med ligesindede der har grundlag for at forstå én.
 • At skabe fællesskab og støtte hinanden, hvor der er behov for det.
 • At skabe åbenhed om livet med senfølger af seksuelle overgreb og de øvrige opvækstforhold.
 • At støtte positiv udvikling både personligt og samfundsmæssigt.
  .

Gruppens rammer

 • Tillid er en forudsætning for, at vi kan kommunikere åbent og ærligt
 • Alle har tavshedspligt. Hvad der deles i gruppen, skal blive i gruppen.
 • Det er ikke muligt at dele opslag eller links fra en lukket gruppe. Hvis der er et billede eller en artikel, du vil dele, så gå ind på den pågældende side og del derfra. Gruppen bygger på tillid, så det siger sig selv, at det under ingen omstændigheder er i orden at dele screenshots fra gruppen til andre.
  .
 • Gruppen fungerer ud fra holdningen: Jeg er ok – du er ok.
 • Der kommunikeres åbent med respekt og uden fordømmelse eller kritik, af det andre fortæller
 • Man må godt sige ‘av’, hvis man bliver ramt, men det kan godt gøres på en ordentlig måde.
 • Forskellighed er naturlig, så selvom nogle er uenige og har forskellige holdninger, meninger o.s.v., skal den gode tone opreholdes.
 • Vi behandler hinanden med gensidig respekt og almindelig høflighed.
  .
 • Ingen skal frelse hinanden, og vi hverken kan eller skal løse hinandens problemer. Dette kan undgås ved at undlade at give ‘gode råd’ og fortælle andre, hvad de ‘bør’ gøre eller hvad der er ‘det rigtige’ at gøre. Det, der er rigtigt for den ene, er det ikke nødvendigvis for den anden.
 • Vi kan støtte og bidrage med egne erfaringer og refleksioner samt komme med forslag og in-put, hvis der bliver bedt om det.
 • Alle må bestræbe sig på at blive på egen banehalvdel ved at tale ud fra sig selv ved at komme med respons ud fra egne erfaringer..
 • En tråd kan let købe af sporet og komme til at handle om noget helt andet. Det i orden, at vi lige minder hinanden om at lave en ny tråd, hvis det er relevant og komme tilbage til emnet.
  .
 • Vi kan alle blive trigget og komme til at trigge andre. Derfor må vi være opmærksomme både på vores egne og andres grænser – og hvis der skal siges fra, så gøre det på en ordentlig måde.
 • Det er vigtigt, at der ikke bliver fortalt detaljeret om overgreb. Det er uhensigtsmæssigt både for afsender og modtager. Hvis der er behov for at dele detaljer, hører det til hos en professionel behandler.
 • Hvis du vælger at fortælle noget af din personlige historie, er det bedst at gøre det i en fil.
 • “Hvis du deler noget, der er voldsomt, eller som du antager, kan være voldsomt for andre at læse, så start med at skrive ‘Trigger advarsel’ og lav nogle tomme linier – så er andre advaret, og kan undgå at læse med, hvis de ikke har lyst.”
 • Mærk efter hvor meget, du har lyst til at dele. Det er så nemt at komme til at skrive noget, man senere kan komme til at fortryde. Skulle det ske, kan du altid vælge at slette dine indlæg og kommentarer.
 • Husk, at det er Facebook, og at der hele tiden kommer nye mennesker ind i gruppen. Måske også nogle, du ikke har lyst til skal vide for meget om dig.
  .
 • Nogen oplever det som lidt af et kulturchok at komme ind i en gruppe, hvor der er så stor genkendelighed og åbenhed. Det kan være overvældende, så tag dig tid, se dig lidt omkring og mærk efter, om det er noget, du kan og har lyst til at være i (lige nu).
  .
 • Administrator forbeholder sig ret til at slette indlæg eller kommentarer, der kan opfattes som konfliktskabende eller konfliktoptrappende, eller på anden måde skaber en negativ form for kommunikation.
 • Hvis der er opslag eller kommentarer, der skaber en negativ kommunikation i gruppen, kan du anmelde det til administratoren. Adm. kan ikke læse alt, hvad der skrives i gruppen, så det er den måde, du kan sikre dig, at det bliver set, og der bliver taget stilling til det. Det er ikke at ‘sladre’, men en måde at hjælpe med til, at gruppen bliver ved med at være et rart sted at være for alle.
  .
 • Mange af gruppens medlemmer har en uddannelse som behandler/terapeut. Det er ikke tilladt at reklamere for egen virksomhed i gruppen, ligesom det heller ikke er tilladt at kontakte gruppens medlemmer med tilbud om behandling.
 • Det er ikke i orden at kontakte vilkårlige gruppemedlemmer, med det formål at skrive privat sammen. Hvis du søger nogen at skrive sammen med, så lav et opslag i gruppen og kontakt kun dem, der giver tilsagn.
  Skriver man i Messenger til personer, man ikke er venner med, ligger beskeder i ‘Beskedanmodninger’, hvor mange ikke ser dem. Hvis du skriver til et andet gruppemedlem, er det derfor en god idé at tagge vedkommende i en kommentar, og spørge om du må sende en besked.
 • Hvis man finder det nødvendigt, er det muligt at blokere et andet gruppemedlem.
  .

Vi er kun mennesker, så der er næppe nogen af os, der kan overholde alle punkterne, men det er alligevel hensigtsmæssigt, at der er nogle definerede rammer at forholde sig til, og som der kan henvises til..

Med ønsker om en god og givende debat til alle.

Vil du anmode om medlemskab så klik her.