Følelseshjulet

Følelseshjulet er et virkeligt godt redskab til at tale med sine børn om følelser og lære dem at sætte ord på deres følelser. Det er også meget anvendeligt for voksne, der ikke har udviklet evnen til at mærke deres følelser og sætte ord på dem, og som må arbejde med at lære det i voksenlivet.

Læs den engelske artikel på Aha!Parenting.com

Dansk oversættelse kommer.