Fritaget for coronapas?

Opdateret lørdag d. 24. april 2021

Fritaget for krav om coronatest og coronapas?

I forbindelse med den gradvise genåbning af landet har politikkerne besluttet at indføre krav om fremvisning af et såkaldt coronapas. På denne måde kan store dele af erhverv og kulturliv genåbne tidligere end ellers. Der er imidlertid mange voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen, der af gode grunde ikke kan lade sig teste uanset om testen foretages ved podning i halsen, næsen eller ved spytprøve.

Derfor har vi forsøgt at finde ud af, hvordan reglerne egentligt er, og hvordan det forholder sig med undtagelser for test. Vi har samlet tilgængelige informationer om coronatest og coronapas i artiklen her.

 

Forskel på fremvisning af coronatest og coronapas

I artiklen skelner vi mellem krav om fremvisning af negativ coronatest og krav om fremvisning af coronapas. Det gør vi, fordi kravet om coronatest gælder alle – uanset om man er vaccineret, har haft corona eller ej, mens coronapasset skal vise, om du er færdigvaccineret, er testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test) eller har overstået infektion indenfor 2-12 uger. Det er givetvis et spørgsmål om tid, inden kravet om coronatest bliver erstattet af krav om coronapas.

I praksis findes der flere måder at fremvise gyldigt coronapas. Du kan læse mere om coronapasset i denne pdf-fil udgivet af Det Nationale Kommunikationspartnerskab – COVID-19.

 

Undtaget for krav om fremvisning af coronapas

Alle steder i kulturliv, idræt, serveringssteder, liberale serviceerhverv m.v. hvor der er krav om fremvisning af coronapas, er man undtaget hvis man af medicinske, fysiske eller psykiske årsager ikke kan lade sig teste. Du kan læse om hvor der er krav om at fremvise coronapas på coronasmitte.dk. Her skriver de også om undtagelse for at fremvise coronapas – se afsnittet ‘Spørgsmål og svar’. Heraf fremgår det:

Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:

    1. Børn under 15 år
    2. Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test
    3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test

Sundhedsstyrelsen præciserer på deres hjemmeside, hvornår det kan være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at få foretaget en test, bl.a.:

“Hos personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.”

 

Dokumentation

Der stilles krav om, at børn under 15 år kan dokumenter deres alder i form at sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår.

Undtagelse efter pkt. 2-3 kan, ifølge de retningslinjer der er sendt ud til liberale serviceerhverv og køreskoler samt serveringssteder, ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af kundens udsagn.

Behandlere, frisører, køreskolelærere o.a. må altså gerne tage imod personer, der er undtaget for krav om fremvisning af coronapas – de ikke er forpligtede til at afvise disse personer. Omvendt må de gerne afvise at tilbyde deres service til mennesker, der er undtaget for at fremvise coronapas.

I retningslinjerne for serveringssteder står der direkte, at der ikke er et dokumentationskrav, og at kunden ikke skal fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende er undtaget fra kravet om fremvisning af coronapas. Myndighederne skriver også i retningslinjerne:

”Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme kunden mv. til gode, og at reglerne ikke betyder, at man skal gå ind i en diskussion med kunder mv. For at et serveringssted kan leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for kunder mv., der overholder kravet om coronapas, er det dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at kunden mv. er undtaget fra kravet om coronapas.”

Særligt om adgang til kommunernes borgerservice

Politikerne har pt. ikke stillet krav om, at der skal fremvises coronapas for at besøge borgerservice eller rådhuse. Borgerservice er ofte beliggende på biblioteker, men er, efter hvad vi er blevet bekendt med, at betragte som en del af rådhuset og er derfor ikke omfattet om kravet om fremvisning af coronapas. Man må dog ikke benytte sig af biblioteket ved samme lejlighed. Der foreligger os bekendt ikke retningslinjer for genåbning af borgerservice.

I praksis har det vist sig, at mange kommuner kræver fremvisning af coronapas for at få adgang til borgerservice. Derfor vil vi opfordre til, at du tjekker din kommunes hjemmeside før du tager til borgerservice. Det er under alle omstændigheder en god idé, fordi der ofte skal bestilles tid. Hvis der er krav om fremvisning af coronapas, og du er bange for at blive afvist, så kontakt borgerservice på forhånd og forhør dig om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer.

Vi er i gang med at undersøge om offentlige institutioner og selvstændigt erhvervsdrivende som f.eks. psykologer og psykoterapeuter gerne af egen kraft må indføre krav om fremvisning af coronapas uden, at der ligger en politisk beslutning bag kravet.

 

Manglende information om undtagelserne – prøv med dialogens vej

Det er desværre stadigt udbredt, at der mangler information om undtagelserne, så måske kan det hjælpe at udskrive myndighedernes retningslinjer og have dem med dig. Det kan også være, at du på forhånd skal forhøre dig hos caféen, din kropsbehandler, frisør el.lign., så du undgår den ubehagelige situation at blive afvist, når du møder op. For som sagt – de har ret til at afvise kunder.

I offentlige kulturinstitutioner som f.eks. biblioteker har de også ret til afvise besøgende. Her er risikoen for, at du bliver afvist mindre, og alle bør være informeret om, at borgere kan være undtaget. Man kan desværre være uheldig at støde ind i en medarbejder, der ikke er kender til undtagelserne. Det er en svær situation, men det vil være godt, hvis du kan bevare roen og evt. fremvise siden på coronasmitte.dk om coronapas.

På baggrund af erfaringerne fra efteråret 2020, hvor der blev indført krav om mundbind i det offentlige rum, kan vi i Spor godt frygte, at myndighederne undlader at kommunikere undtagelser klart og tydeligt ud. Derfor har vi i en skrivelse til sundhedsmyndighederne lagt vægt på vigtigheden af, at der informeres om undtagelserne. Du kan læse brevet her.

 

Fritagelse for coronatest i forbindelse med uddannelse

I forbindelse med genåbningen af skoler, ungdoms- og voksenuddannelser m.v., er der blevet lagt en teststrategi for at mindske smitten af coronavirus blandt elever. I grundskoler opfordres elever og ansatte til at lade sig teste, mens der er krav om at lade sig teste to gange ugentligt, hvis man går på en ungdoms- eller voksenuddannelse, efterskole eller videregående uddannelse.

Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksomme på, at nogle elever og ansatte kan være undtaget for krav om coronatest og har derfor udarbejdet en lægeattest, som skoler og institutioner kan hente på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside til deres elever/studerende og ansatte. Attesten betales af skolen, som senere får pengene refunderet.

 

Fritaget for test i forbindelse med arbejde

Siden november 2020 har arbejdsgiverne haft mulighed for at stille krav om testning, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19. Herunder hensyn til at sikre arbejdsmiljøet, eller væsentlige driftsmæssige hensyn der foreligger på den pågældende virksomhed.

Det har ikke været muligt for os at få oplyst, hvordan man skal forholde sig, hvis man som medarbejder ikke kan lade sig teste. Vi opfordrer derfor de berørte til at kontakte deres fagforening, hvis de er i risiko for at miste deres job grundet kravet om at fremvise negativ test over for arbejdsgiveren.

Arbejder man på en skole, højskole, efterskole, ungdoms- eller voksenuddannelse, er der nu indført krav om, man skal lade sig teste. Ligesom eleverne kan man blive fritaget ved at fremvise en lægeattest.

 

Kan man få bøde?

Det er kun politiet der kan udskrive bøder – og kun hvis man nægter at efterkomme deres anvisninger. Det er derfor vigtigt, at man gør opmærksom på, at det er af helbredsmæssige årsager, man ikke kan lade sig teste, da der (i nogle tilfælde) skelnes mellem, om man ikke kan eller ikke vil.

Mange selvstændigt erhvervsdrivende er bange for at få bøder, hvis de tager imod kunder/klienter, der ikke kan fremvise coronapas, men de må godt tage imod personer, der er undtagede. Som det fremgår ovenfor, er det op til den erhvervsdrivende at vurdere troværdigheden af kundens/klientens udsagn.

 

Måske – men altså kun måske – kan det hjælpe nogen, hvis der bliver indført coronatest via spytprøve. Det er dog helt individuelt, hvad man reagerer på.

 

OBS! Hvis du er berørt af krav om at lade dig teste, men ude af stand til det grundet ‘fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse’, vil vi anbefale dig at søge oplysninger om, hvordan du skal forholde dig i din konkrete situation via Corona Hotline på telefon 70 20 02 33. Regler og retningslinjer ændres løbende, og i rådgivningen har de adgang til nyeste, opdaterede informationer.