Introduktion til Spors cafémøder

Pia og Anne fortæller noget om, hvad Spors cafémøder er. De tager udgangspunkt i cafémøderne i København, som afholdes af Hovedstadens Spor, så de møder, der holdes andre steder i landet, kan forme sig anderledes.

P.t. er der med forskellige intervaller cafémøder i København, Århus samt Aalborg, og der holdes møder for senfølgeramte i Esbjerg. Alle arrangementer bliver publiceret her på hjemmesiden samt på Facebook.

.

Relateret: