Hvad er senfølger?

Liste over mulige senfølger

Senfølger vil sige de fysiske, psykiske, følelsesmæssige og sociale problemer, der opstår som følge af seksuelle overgreb og de øvrige opvækstforhold.

Det sætter sine spor…

Overgreb på børn finder ikke kun sted i et såkaldt ’Under Danmark’, for det dysfunktionelle mønster forekommer i alle kulturer og i alle sociale lag.

Definition på senfølger

Senfølger er ikke en diagnose; det er et bredt spekter af menneskers reaktioner på seksuelle overgreb i barndommen og opvæksten i en dysfunktionel familie.