Politisk fokus

Nyt fra lobbygruppen

Vi går en vigtig tid i møde, fordi forhandlingerne til en handlingsplan på senfølgeområdet går i gang, så Spors lobbygruppe har haft travlt.

Forældelsesfristen – høring

Når man hører, at forældelsesfristen for seksuelle overgreb mod børn fjernes, så tror de fleste, at det gælder alle seksuelle overgreb mod børn.