Regler for fritagelse for brug af mundbind og visir 

Regler og praksis vedrørende fritagelse for brug af mundbind og ansigtsvisir i offentlige transportmidler

.

Det generelle krav

Som bekendt har regeringen indført et generelt krav om brug af mundbind eller visir i offentlige transportmidlerKravet gælder fra lørdag den 22. august 2020 og indtil videre til den 31. oktober 2020. 

Kravet gælder i al kollektiv trafik mv. på alle tidspunkter af døgnet. Det omfatter:  

 • Alle busser, dvs. både lokal- og regionalbusser, skolebusser, X-busser, fjernbusser, turistbusser. 
 • Hvis du lejer en bus med chauffør, fx til en firmaudflugt, til en grupperejse, til en lejrtur eller lignende. Dette omfatter også partybusser. 
 • Alle tog, herunder privatbaner, letbaner og metro.  
 • Alle færger i dansk farvand 
 • Alle taxier 
 • Al flextrafik, herunder flextur, individuel handicapkørsel, og befordringsordninger som udføres af flextrafik. 

Kravet gælder også, når man befinder dig i afgangshaller, ventesale, på perroner og lignende.
 .

Fritagelse for brug af mundbind/ansigtsvisir

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir (lovens § 3). 

I lovens § 4 står der, at mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:  

 1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke (hvis man altså må spise/drikke i transportmidlet). 
 2. Under indtagelse af medicin.  
 3. Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til færgeselskabets ordensregler. 
 4. Under samtale med personer, der mundaflæser. 
 5. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser. 
 6. Hvis politiet skal foretage identifikation. 

Punkt 5 er fremhævet fordi denne situation kan være særlig aktuel for nogle af Spors medlemmer.  

Hvis du af ovennævnte årsager ikke kan bære mundbind eller visir, behøver du ikke dokumentere dette med en lægeerklæring. Tvivlen skal komme den rejsende til gode. Sundhedsstyrelsens såkaldte Corona-hotline oplyser, at praktiserede læger har afvist at udfærdige lægeerklæringer vedrørende fritagelse.
 .

Kan man få en bøde?

Man kan blive nægtet adgang til kollektiv trafik, hvis man ikke bærer mundbind eller visir, ligesom man kan blive bedt om at forlade transportmidlet eller stationen, hvis man ikke efterkommer en henstilling om at anvende mundbind/visir. Hvis en rejsende nægter, at følge anvisningen om mundbind eller visir, og nægter at forlade den kollektive trafik, kan politiet blive tilkaldt for at fjerne vedkommende. Hvis du ikke følger anvisningen om at forlade transportmidlet, kan politiet endvidere give dig en bøde.   

Det er altså kun politiet der kan udskrive bøder – og kun hvis man nægter at forlade transportmidlet. 
.

Praksis kan desværre være anderledes end reglerne

Man kan altså fjerne mundbindet helt eller delvist, hvis man f.eks. oplever vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser ved brug. Og man skal ikke dokumentere, forklare eller bevise sit ubehag. Strengt taget kan man blot fortælle “jeg er §4 (stk. 5) fritaget for brug af mundbind og visir. 

Men det ændrer ikke på følgende problemstillinger: 

 • At andre passagerer kommenterer det manglende mundbind – måske på en ubehagelig måde. 
 • At kontrollører – uanset hvad der står i loven – beder en om at forlade bussen eller toget. 

Man risikerer simpelthen bøvl og ubehag på rejsen, selv om man følger alle regler 

Måske – men altså kun måske – kan det hjælpe at medbringe et print af loven samt et print af politiets vejledning. 

Nogle personer har nemmere ved at bruge visir i stedet for mundbind. 

.


Spor har fået fremstillet et badge, der viser, at man er fritaget for brug af mundbind (og visir).
Klik her for at læse mere og se link til bestilling.