Senfølger af seksuelle overgreb

Der er ikke nogle sikre tal på, hvor mange børn der udsættes for seksuelle overgreb. Div. undersøgelser når frem til meget forskellige resultater, så i Spor lægger vi os nogenlunde midt imellem og estimerer min. 10%.

60-80% heraf oplever senere i livet at have senfølger p.g.a. overgrebene og de øvrige opvækstvilkår.

En kort video med vigtige fakta.